Referat

 

Ordinær Generalforsamling

Nakskov Badminton Club

Onsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00

Fremmødte: Bjarne, William, Uffe S., Kristine, Rene H., Klaus, Kirsten, Bent, Hans Erik Thage

 

1)   Valg af dirigent

 

Klaus Spårten er valgt

2)   Beretninger om klubbens virksomhed

Formand William:
Antallet af ungdomsspillere er steget – 78 spillere i slutningen af denne sæson. 26 deltog til klubmesterskab. 50 til Lalandia tur. Mogens Knudsen er træner igen til næste sæson. Rene Hansen bliver også træner for ungdommen. Tre hold tilmeldt turneringen i år. De har klaret sig ok i denne sæson.

Senior – lidt flere til træning, men niveauet har ikke været godt. Vi satsede på at få flest mulig til træning.

Rene Jensen stopper som træner og i stedet kommer Jakob Madsen og træner seniorholdet til næste sæson. Vi håber igen at se mange spillere lige gyldigt niveau.

Motionistdelen kører fint - hallen har været fyldt. Bjarne har klaret dette fint.

Højeste medlemstal vi har haft i klubben de sidste 9 år.

Tak til alle for en god sæson. Tak for samarbejdet. Bestyrelsens arbejde er gået lettere i denne sæson.

Seniorholdet spiller i LF-serien næste sæson.

Spilleudvalg Bjarne:

Sj. Land serie 1 nr. 7 – Møn nr. 8 (de trak sig)
Serie 3 hold nr. 4
U15 Mix nr. 5 af 7
U13 fire på tribe nr. 4
U13 Mix nr. 4

Glædeligt at Mogens Knudsen vil træne igen og at Rene Hansen vil hjælpe til. Rene skal på trænerkursus.
God Lalandia tur som afslutning med 52 deltagere.

Ros til forældre der har deltaget og hjulpet til med kørsel.
Klubmesterskab for senior ikke afviklet.

Old boys aften er blevet afholdt.

Cafeteria kører stadig – tak til Bent Madsen for hjælpen.

Bent Madsen spørger om vi har søgt flere timer i hallen til ungdom? Der er søgt om timer mellem 15-18 tirsdag og onsdag. Der er ikke trænerkapacitet til flere timer. Mogens deler dem op i et første-, anden- og tredjehold efter niveau.
 

3)   Fremlæggelse af klubbens regnskab

Klubbens regnskab er ikke blevet færdig. Der er sket en misforståelse mellem Uffe og Hans Erik Thage.

Uffe giver en vurdering af regnskabet alligevel: overskud og mener at det er større end sidste år. Motionist delen hvor tilmelding og betaling foregår på første dag. På ungdomssiden har vi fået flere spillere. Knap så meget styr på betalingen, nogen skylder stadig.

Ingen træningslejr for seniorafdelingen.
Udgift på bolde har heller ikke været lige så stor som den plejer.

Ungdomstræner – har fået pænt beløb ellers har der ikke været væsentlige udgifter i forhold til andre år.

Eksemplarer af regnskabet bliver sendt ud til fremmødte på generalforsamlingen, samt bestyrelsen.


4)   Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

5)   Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er:

 

Annette Rasmussen     (ønsker genvalg)                    VALGT

Uffe Sørensen                           (ønsker genvalg)                    VALGTValg af suppleant - på valg er:


Flemming Larsen        (ønsker ikke genvalg)              Rene Hansen VALGT

 

6)   Valg af spilleudvalg - på valg er:


Rene Jensen                             (                            )                            Jakob Madsen VALGT

Flemming Larsen        (                            )                            Rene Hansen VALGT

 

Valg til ungdomsudvalg - på valg er:

Bjarne Hovmand         (ønsker genvalg)                    VALGT


 

7)   Valg af aktivitetsudvalg - på valg er:

William Klausen          (ønsker genvalg)                    VALGT
Flemming Larsen        (ønsker genvalg)                    VALGT

 

8)   Valg af 2 revisorer - på valg er:

 

Hans Erik Thage         (ønsker genvalg)                    VALGT

Walter Harenberg       (ønsker genvalg)                    VALGT

 

9)   Valg af 1 revisorsuppleant - på valg er:

 

Bent Madsen                             (ønsker genvalg)                    VALGT

 

10)       Eventuelt

Bent Madsen bemærkning: Jeg er ikke den eneste der trækket et stort læs i Cafeteriaet. Bjarne, Klaus, Hans Erik Thage og Kirsten trækker også et stort læs. Tak til alle.

 

 

 

 

Kristine